Том Елън - Полунощ ме води към теб
Време за четене: 7 минути

„Полунощ ме води към теб“ от Том Елън (изд. „Софтпрес“, преводач: Кристина Димитрова) е завладяваща история за любовта и загубата, за приятелството и надеждата. Вдъхновен от магията на „Коледна песен“, романът на Том Елън е топло напомняне на всеизвестната истина: животът е сбор от решенията, които вземаме.

Бен винаги е обичал декември — коледната украса, семейния обяд, празничното настроение. Но тази година всичко е различно. Връзката със съпругата му Дафне прилича на заплетен лабиринт, в който всички изходи водят към поредния скандал. Нищо чудно, че все по-често мислите му се стрелкат назад, към друг лабиринт — напълно реален. Дафне влиза в живота му по време на игра на криеница в лабиринта от храсти в студентския кампус преди петнайсет години. Открива го първа и оттогава двамата са заедно. А ако не беше се случило така, не спира да се пита Бен. Ако тогава ме бе открила първа Алис? Един обикновен ръчен часовник връща времето назад точно на Бъдни вечер и дава възможност на Бен да потърси отговор.

Прочетете откъс от романа при нас.

Излизам от бара и всички са се опаковали с палта и шалове, а дъхът им се носи на облачета от пара. Харв ме прегръща през рамото и започва да дърдори, но аз не мога да се съсредоточа върху думите му. Всичко влиза и излиза от фокус, едновремен­но реално и напълно нереално.

Алис се появява и ме хваща под ръка. Не съм сигурен дали Дафне вижда това, защото тя е в предната част на групата и разговаря с някого.

Марек подвиква: „Хайде!“, и повежда нашата дърдоре­ща и кикотеща се група по алеята и моста зад сградите на Департамента по англицистика, където лабиринтът се мерже­лее в мрака.

Няколко души от групата нямат представа как се играе на сардини, затова Марек им обяснява:

– Един се крие, а после останалите го търсим. Когато на­мериш криещия се, се криеш при него и така нататък, докато всички са се скрили и само един търси.

– Кой ще се крие пръв? – пита някой друг, щом стигаме до входа на лабиринта. Озъртам се и виждам, че Дафне и Алис са се ухилили насреща ми.

– Според мен Бен трябва да се крие – казва Алис.

– Да – кима Дафне. – На Бен, изглежда, му е в кръвта да се крие.

Обзема ме непреодолимо желание да се просна на влажна­та трева и да заема ембрионална поза, докато този сън, кош­мар, видение или каквото ще да е не свърши. Нещо обаче ме подтиква да продължа и още преди да се осъзная, вече търча в лабиринта, а зад гърба ми останалите започват да броят до петдесет.

Сега не съм така пиян, както предния път, но пак нямам аб­солютно никаква представа накъде тичам, нито пък къде се бях скрил тогава. Просто търча безцелно, правя завои, когато преценя, стъпките ми следват ритъма на сърцето, а по слепоо­чията ми е избила студена и лепкава пот.

Броенето вече е приключило и аз чувам как всички шумно се юрват в лабиринта. Спирам, вкопчен в пулсиращия си от болка стомах, и си проправям път в най-близкия плет. Болез­нено се стоварвам сред бодливите храсти и се опитвам да си представя как Алис се промъква при мен.

Какво обаче ще стане, ако все пак успее? Ще се целунем? А после?

Ще остана ли тук, в тази нова реалност? За колко време? До края на живота ми?

Опитвам се да преценя дали истински – искрено – го желая. Дали така ще е по-добре за всички, включително и за Дафне. Само че не успявам. Идеята е прекалено колосална, за да я аси­милирам. Главата ми пулсира от объркване и съмнения и аз осъзнавам, че е най-добре да оставя съдбата да поеме юздите, както направих и предния път.

Чувам как подобният на вой смях на Харв се разнася иззад ъгъла, когато той се сблъсква с някого в мрака. Помня, че се случи и първия път, и нехайно се питам дали някак не съм се скрил на съвсем същото място. Както и предния път, двата чифта маратонки ме подминават, без да се спрат.

И после, почти веднага след това, чувам как съчките пукат под нечии други крака. Проточвам шия и виждам как някой завива иззад отсрещния ъгъл и изниква отвъд листата. Прис­вивам очи и се опитвам да различа кой е…

В същото време нещо дори по-силно от усещането за дежа­вю ме цапардосва през лицето. Сетивен спомен, който е толко­ва ярък, че свят ми се завива.

През всичките тези години си повтарях случката в този ла­биринт. И сега си давам сметка, че съм я повтарял погрешно.

Всъщност Алис стигна до мен първа.

Сега през пролуките в плета я виждам да се прокрадва, как­то и предния път, и да търси движение сред клоните. Внезапно се сещам какво точно си помислих: „Бих могъл да издам няка­къв звук. Бих могъл да ѝ подскажа къде се намирам“.

Осъзнах обаче, че не искам да издавам звук. Не исках да ме открие.

Сега Алис наднича между клоните и за секунда съм сигу­рен, че гледа право в мен. После обаче се отдръпва, обръща се и продължава нататък.

Дишам неравномерно, защото сега спомените се завръщат и знам какво точно ще последва. Непонятно ми е как съм могъл да го забравя – заради алкохола, предполагам, или заради под­ривното въздействие на годините, – но сега споменът е крис­тално ясен в съзнанието ми.

Дафне се появява тъкмо навреме и боязливо наднича в от­срещния плет. Без да се замисля, постъпвам по съвсем същия начин, както и преди петнайсет години: протягам се и извивам една клонка над мен, докато тя не се прекършва на две.

Дафне подскача от резкия шум и се обръща към мен, а на устните ѝ играе усмивка.

Въобще не беше случайност.

Исках тя да ме открие. Направих така, че тя да ме открие.

Тя се приближава все повече и повече, като накрая застава точно над мен и се смее през листата.

– Е – шепне, – не се справяш особено добре нито с убийства­та, нито с криеницата.

Едва успявам да се изсмея дрезгаво.

– Има ли място там?

Повдигам най-големия клон, тя се провира под него и сяда срещу мен с кръстосани крака. Коленете ни вече се допират и тогава тя се навежда напред, за да се намести удобно, при което лицата ни са толкова близо, че на практика се докосват.

– Опа – прошепва тя, – това е малко… ъъъ…

Оставя изречението да увисне недовършено и двамата се гледаме в очите. Сърцето ми бие толкова силно, че тя със си­гурност го чува. Само че не мога да направя нищо. Изведнъж съзнанието ми е превзето от спомена за този миг преди петнай­сет години: първата ни целувка. Колко правилно ми се стру­ваше да се наклоня напред и устните ми да докоснат нейните. Уханието, усещането, вкуса ѝ.

Тя прибира една къдрица обратно зад ухото си и ми се ус­михва. Господи, искам пак да я целуна.

Дафне леко накланя глава и без да се замисля, аз се протягам и съвсем леко докосвам лицето ѝ. Тя отново се усмихва и връх­чето на носа ѝ докосва страната ми, когато устните ѝ откриват моите. Целуваме се и всичко около мен пука и се разтваря, до­като не оставаме само двамата.

Не съм сигурен колко дълго стоим така, изгубени в тази це­лувка.

Трябва да съм целувал Дафне милион път през последните петнайсет години, но не помня някоя целувка да е била толко­ва съвършена. Сякаш цялото ми тяло се е възпламенило отвътре. Не искам никога да свършва.

Ала ненадейно свършва.

Листата рязко прошумоляват, клоните се отдръпват и Алис се взира в нас.

Можете да поръчате тази книга и други ненамалени продукти от Ozone.bg с 5% отстъпка, като ползвате код AZCHETA20Q4 при завършване на поръчката си.