Време за четене: 3 минути

„Небесна гледна точка“ (изд. „Жанет 45“) съдържа стихотворения, които съм писал през ХХІ век, и няколко по-стари, но, надявам се, че все още са живи. Няма нищо по-тъжно от това да надживееш изкуството си. За поета е все едно дали е жив, или е умрял. Ако те помнят, ако те четат – жив си. Не те ли четат, не те ли помнят – и да са жив, мъртъв си.

Жестоко е, но е истина. Изкуството е съпротива срещу смъртта.

А какъв е смисълът на живота? Какво представляваме ний, с нашите жалки боричкания за власт, за слава и за богатства, с нашите войни и убийства върху тази третокласна планетка, кръжаща около звезда-джудже в покрайнините на провинциална галактика, забутана сред гъмжилото от милиарди галактики в черната утроба на Вселената? Забелязва ли ни някой отгоре?

Тази книга е пълна с много други въпроси, каквито хората, затънали в блатото на битието, предпочитат да не си задават. И може би са прави. Затова:

Не четете тази книга – ще ви натъжи.

Истините не са вкусни – яжте весели лъжи!

Стефан Цанев

Предлагаме ви две от стихотворенията, включени в сборника.


КОЛКО МЪРТЪВЦИ СЕ РАЗХОЖДАТ

                                                           ИЗ МОЯТА ПАМЕТ!

Има реална страна, в която ние живеем, ходим.

Има, казват, задгробна страна, където живеели мъртвите.

А в моята памет живеят и живи, и мъртви с еднакви права.

Срещат се, ръкуват се, разговарят и спорят, целуват се, бият се –

жив със мъртъв, мъртъв със мъртъв, жив със жив.

И аз се ръкувам и разговарям със всичките – и няма разлика.

И в това е надеждата: че смъртта е само праг към нечия памет,

където и аз ще имам със живите еднакви права.

**********************

ОТДАЛЕЧАВАМ СЕ

Отдалечавам се, отдалечавам се… и все по-чужди

ми стават земните неща, все по-нищожни, смаляват се,

тъй както се смаляват и изчезват подробностите

на пейзажа земен, наблюдаван от излитащ самолет,

отдалечавам се, най-първо хората изчезват,

смалили се до мравки, след тях автомобилите,

двуизмерни стават къщите като рисунки в детска книжка,

градовете заприличват на мравуняци, отдалечавам се,

отдалечавам се от близки и приятели, от децата си,

и от враговете си се отдалечавам, отдалечавам се

и избледняват в паметта ми лица и имена на политици,

на спортисти, на артисти и поети, и все по-нелепи

ми изглеждат битките за власт и слава, за богатства,

отдалечавам се, от всичко земно се отдалечавам

и като Сократ на шумния пазар започвам да разбирам

от колко много неща съм нямал нужда, освен

тояжката, на която се подпирам, и накуцвайки,

се отдалечавам, отдалечавам се… отдалечавам се…


Можете да поръчате тази и други книги от Ozone.bg, за много от тях ви очакват отстъпки.