Време за четене: 7 минути

„Животът на насекомите“ ( изд. „Факел Експрес“, преводач: Иван Тотоманов) е една от най-важните и показателни за по-късното творчество на Виктор Пелевин творби. Определян като роман антиутопия, постсоциалистически сюрреализъм, главозамавайща фантасмагория, „пастиш“ и „колаж“, той е наситен с дълбоко философско съдържание, в което човешкото начало влиза в екзистенциален конфликт с абсурда, жестокостта и безсмислието на битието, показвайки ни го в неговото многообразие, вечно движение, външни и вътрешни метаморфози.

Прочетете откъс от книгата при нас.

Арнолд спря пред голямото огледало отвън, пооправи се, доколкото можа, и сложи на шкафчето на дежурната в тоалетната бабка една смачкана рубла. Излязоха и тръгнаха към морето.

– До довечера – каза Артур – сме свободни. Да вземем да идем до Арчибалд, а? Така и така няма какво да правим.

– Той там ли си е още?

– Мисля, че да – каза Артур. – Минавам оттам, обаче все отлагам да се отбия. Вратата си е отворена.

След няколко минути стигнаха до малка дървена къщичка, вдигната насред зелена площ. Отворената ѝ врата гледаше към крайбрежната улица. Къщичката наистина беше съвсем малка, все едно пренесена тук от някоя детска площадка; над вратата ѝ имаше табела – червен кръст, червен полумесец и голяма капка кръв, а над тях надпис: „Донорски пункт“.

Артур доотвори вратата и влезе; Арнолд си приглади косата за пореден път и го последва.

Вътре цареше полумрак. Срещу вратата имаше нисък плот, на който бяха подредени няколко медицински банки и стерилизатор за спринцовките, а отзад, до стената, се издигаше прашна конструкция от стъклени колби и епруветки, съединени с оранжеви гумени тръбички. Арнолд знаеше, че тази стъклария е абсолютна глупост и е просто декорация, но все пак се усещаше специфичният дух на болница. Зад тезгяха нямаше никого. На стената беше закачен кадастрон, и той прашен, и на него с големи букви с химикалка беше написано:

БРАТЯ И СЕСТРИ!

Вашата кръв е нужна и на други. Според научните изследвания редовното кръводаряване влияе положително на половата функция и увеличава продължителността на живота.

Изпълнете своя нравствен, граждански и религиозен дълг!

След кръводаряването получавате безплатно шоколад „Финиш“.

Редовните кръводарители получават значка „Заслужил кръводарител“ и почетна грамота.

Къщичката беше празна. Зад плота имаше открехната врата. Арнолд заобиколи плота и надникна навън. Там зеленееше закътан малък оазис – част от тревната площ, заобиколена отвсякъде от гъсти храсти, така че в нея можеше да се влезе единствено през къщичката. В центъра на този оазис стоеше нисичък дебеланко с бяла престилка и бяла шапка. Държеше пластмасово вертолетче, набучено на пръчка с корда, и в момента, в който Арнолд погледна през вратата, дръпна рязко кордата.

Перката на вертолетчето се превърна в прозрачен кръг и играчката излетя във въздуха. Мъжът вдигна глава към нея, разсмя се щастливо и дори подскокна няколко пъти от възторг. Вертолетчето увисна за миг във въздуха, после падна косо някъде в храстите.

Мъжът се хвърли към вратата и почти се сблъска с Арнолд. Спря и се опули.

– Арнолд! – възкликна и изпусна пръчката с кордата.

– Здравей, приятелю – каза Артур и застана на вратата до Арнолд.

– Здравейте, момчета – каза Арчибалд, докато гледаше гостите си малко стреснато и им стискаше ръцете. – Много се радвам да ви видя. Вече си мислех, че сте заминали. Как сте? Как я карате?

– Караме я някак – отговори Артур. – Движим една комбина с американците. Ти как си?

– Все така – отговори Арчибалд. – Момент само.

Сядайте.

Шмугна се през вратата и след миг се появи с голяма реторта, пълна с тъмночервена течност, и три водни чаши. Сложи чашите на тревата, наля ги до ръба и вдигна своята.

– Каква е? – попита Артур.

– Коктейл – отговори Арчибалд. – Туркменска група бе и подмосковно-инженерска с отрицателен резус.

Е, наздраве и добре дошли!

И отпи яка глътка. Артур и Арнолд също отпиха.

– Ега ти помията – намръщи се Артур. – Не се обиждай, обаче как го пиеш това? Че и с консерванти!

– Ами какво да правя? – Арчибалд разпери ръце. –

Иначе до вечерта се съсирва.

– Как можеш да живееш така? Я ми кажи кога си пил прясна кръв за последно?

– Вчера – каза Арчибалд. – Петдесет грама. Когато има много клиенти, мога да си го позволя.

– Едно малко – изсумтя Артур. – Че какъв комар си ти при това положение? Какво би казал баща ти, ако можеше да те види?

– Че какъв комар съм аз – оправдателно повтори Арчибалд. – Просто така се водя. Майка ми беше калинка, ето нa, само кръстчето ми остана от нея – и извади изпод престилката си златно синджирче, – а татко беше хлебарка. Аз всъщност и аз не знам какво съм.

– И това харесва ли ти? Да не знаеш какво си?

Арчибалд допи кръвта на един дъх и замислено завъртя чашата в ръка.

– Да не знам какво съм? – повтори. – Не знам. Сигурно ми харесва. Живея си тихо и кротко. Е, като бях млад, имах надежди. Все си мислех, че съм на прага на нещо голямо, велико, че само миг и… – запъна се, за да намери точната дума, и размърда пръсти във въздуха, все едно да покаже – че само миг и… и ще го прекрача. Обаче прагът се оказа…

И кимна към отворената врата.

– Кога си летял за последен път? – попита Артур.

– Вече дори не помня. Ох, защо ме измъчвате, приятели? Защо, а?

– Защото още не си се предал съвсем – каза Артур. – Разбрах го, като видях вертолетчето.

– Може пък и да не съм се предал – каза Арчибалд и си наля от ретортата. – На вас да ви капна ли?

Артур погледна Арнолд въпросително. Арнолд завъртя глава.

– Виж сега какво ти предлагам – каза Артур. – Затваряш пункта за час-два и литваме към плажа. Ще си пийнем нормална кръв, ще се поразвеем. Какво ще кажеш?

– Няма начин – каза Арчибалд. – Аз и сто метра не мога да прелетя.

– Стига се стяга – каза Артур. – Можеш. Ако не се самосъжаляваш.

– Недейте ме мъчи, момчета.

– Сериозно ти говоря – каза Арнолд. – Хайде с нас.

Загубил си си апетита за живот. За да си го върнеш, трябва да смукнеш малко, да пийнеш, да преглътнеш.

Ако не дойдеш сега, кога тогава?

– И така ще се гътнеш тук сред спринцовките и маркучетата – каза Артур. – Не ми се обиждай, обаче съм прав.

– Може и да съм се гътнал вече – каза Арчибалд и изгледа приятелите си изпод вежди.

– Ами дай да проверим – не се предаваше Артур. – Ако можеш да летиш, значи си жив. Ако не можеш – значи си труп.

– Да летим, да летим – възкликна Арнолд. – Ако трябва, ще ти помагаме.

Изпитата кръв вече почваше да действа на Арчибалд. Той се изсмя злобно, стана, олюля се и бутна ретортата с кръв, но изобщо не го забеляза.

– Ей сега идвам, само да затворя – каза с лек кавказки акцент и влезе в къщичката.

След секунда надникна от вратата, показа на Артур и Арнолд дълъг остър нож, усмихна се злокобно и пак се скри вътре.

Арнолд се наведе към Артур и прошепна:

– Май не трябваше да идваме. Да вземем да се разкараме, а? Щото наистина ще ни се лепне.

– Късно е вече – отвърна му също така шепнешком Артур.

И наистина вече беше късно. Арчибалд излезе.

Беше се преоблякъл – сега беше с тежки туристически обувки, военна риза, джинси и офицерски портупей; държеше китара в калъф, с която приличаше на рокаджия самодеец.

Можете да поръчате тази книга и други ненамалени продукти от Ozone.bg с 5% отстъпка, като ползвате код azcheta2020 при завършване на поръчката си.