Кери Бийвъс - Фатална изповед, корица
Време за четене: 8 минути

„Фатална изповед“ от Кери Бийвъс (изд. „Сиела„, преводач: Надя Баева) е стъписващ психологически трилър, който ще зарадва феновете на Клеър Макинтош, Кара Хънтър и Пола Хоукинс.

Лайла Андерсън е единствената оцеляла при ужасна автомобилна катастрофа и когато е изписана от болницата, вярва, че е на път към пълно възстановяване. Спомените ѝ за случката са мъгляви, но поредица от тревожни инциденти поражда у нея страх за сигурността ѝ. Дали това е просто чувството за вина на оцелелия или се случва нещо по-зловещо? 

Прочетете откъс от трилъра при нас.

Когато Джак направи пауза, защото се нуждаеше от един миг с образа на ведрата си, смела и жизнерадостна сестра, така ясен в главата му, Лайла заговори:

– Беше злополука, ужасна злополука. Разбирам, че си ядосан, ясно ми е, че скърбиш, но онази нощ двама души изгубиха живота си и няма кой да бъде винен. Вината не е ничия.

Джак се върна рязко обратно в настоящето и я погледна. Тонът ѝ беше твърд, но тъмните ѝ очи преливаха от съчувствие.

– Знам го. Помня какво заявих на погребението, но де­нят беше тежък и не разсъждавах ясно. Да, било е нещастен случай, но се шокирах, когато изникна там. Казвам ти всич­ко това, защото искам да опознаеш Стефани, да разбереш какво означаваше за мен, та може би да успееш да си обяс­ниш защо избухнах. Не се опитвам да оправдая поведението си. Отнесох се погрешно и съжалявам.

Лайла помълча за малко.

– Разбирам. За мен също не беше кой знае колко лесно. Не ме разбирай погрешно, осъзнавам, че съм късметлийка, оцелях и ще се възстановя от травмите си. Всеки ден се по­глеждам и се питам – защо аз? Защо аз се оказах късметлий­ката? Чувствам огромна вина, задето седемнайсетгодишно момиче умря, а аз продължавам да живея. Благодарна съм, но все така изпитвам вина.

– Спомняш ли си подробности от катастрофата?

– Не помня нищо. – Когато Джак повдигна вежда, тя про­дължи. – Бях на среща с Марк. Ти го нарече мой приятел, но не беше. Преди онази вечер не го бях срещала никога преди. Приятели ни събраха и помня, че се чувствах нервна.

– Да се срещнеш с него ли?

– Не върша подобни неща.

– Не ходиш по срещи?

– Не и от известно време. – Тя придоби смутен вид, дори малко засрамен. – Прекалено съм заета с работа. А и това беше среща на сляпо. Такива неща пък съвсем не върша.

– Тогава защо отиде?

– Моя приятелка ме изнуди. Съгласих се, за да ѝ затворя устата. А после беше прекалено късно да се откажа. Десет секунди след като се запознах с Марк, вече знаех, че няма да си паснем.

– По каква причина.

– Защото той беше арогантен и се държеше снизходи­телно, беше явно, че се смята за нещо повече от мен. Исках да останем в района, да отидем в някоя кръчма в Норич, но той настоя да подкараме към крайбрежието. Не помня мно­го от вечерта, но знам, че не ми достави удоволствие и нямах търпение да се прибера у дома. – Повдигна рамене. – Това е в общи линии. После се събудих в болницата.

– Значи не помниш нищо от пътуването обратно?

– Откакто излязох от комата, имах няколко проблясъка, но съвсем откъслечни. Бяхме паркирали в гората и аз седях сама в колата. Марк беше изчезнал нанякъде, но не знаех къде.

– Добре.

– А после бяхме в колата. Нещо не беше наред, но той не казваше какво.

– Това след като бяхте паркирали в гората ли се случи?

– Не знам. Все се мъча да си спомня, да проясня главата си, но не успявам.

– Казвала ли си на лекаря си?

– Да, било често срещано. Спомените вероятно ще се върнат, но не съществува определен срок. Знам, че е било нещастен случай, но чувствам, че във връзка с онази нощ има нещо, което е нужно да си спомня. Нещо важно.

Лайла изпъшка, а чувството на безсилие пролича ясно по лицето ѝ, когато прокара пръсти през бретона си и го отметна от челото си. Джак забеляза синините от удара по главата ѝ.

Като осъзна, че я гледа, тя бутна смутено бретона обратно на мястото му и се поизправи на пейката.

– Филби е на доста голямо разстояние от Клей. Какво е правела там сестра ти?

– Не сме сигурни. През последните няколко седмици с Хенри се караха много. Майка ми и сестра ми казват, че била вкисната и дръпната. Аз не съм я виждал през това време. Бях заминал. Получих няколко съобщения от нея, питаше дали може да отседне при мен, когато се върна. Така и не се случи. Пътувах към вкъщи, когато научих за катастрофата.

Очите на Лайла срещнаха неговите.

– Дори не съм в състояние да си представя какво е усе­щането, когато научиш подобно нещо.

Беше същински ад: шок, неспособност да го повярва, вцепенение, последвано от пристъпи на гняв, отчаяние и скръб. Вцепенението беше най-лошо, това и необходимост­та да гледа всички да живеят живота си, все едно не се е слу­чило това ужасно нещо. Не го изрече гласно обаче.

– Тя обичаше да шофира. Взе книжка едва преди шест месеца. Хенри ѝ купи кола и тя се влюби в нея. Когато из­питаше потребност да избяга, да изпусне парата, отиваше да покара. Допускаме, че е възможно онази нощ случаят да е бил точно такъв.

Той остана изгубен още миг в мисли по сестра си и пъ­тищата на съдбата, отвели я на погрешното място в погреш­ния момент. Беше върнат рязко към действителността от топла длан върху своята, която го стисна утешително. Явно се беше втренчил шокирано в Лайла, защото тя придоби по­крусен вид, бързо отдръпна ръката си и по бузите ѝ пропъл­зя червенина.

– Съжалявам. Не биваше да го правя. Беше неуместно.

Тя започна да кърши ръце и изправи гръб, а той продъл­жи да се взира в нея.

Лайла Амбърсън със сигурност не беше каквато си я представи той, когато чете за нея след злополуката. Като за начало снимката, публикувана в пресата, далеч не беше в нейна услуга, но имаше и нещо повече от това; излъчвана­та топлина. Почти не я познаваше, беше я срещал само два пъти, но тя му протегна ръка, когато той не го заслужаваше, и инстинктите му подсказваха, че е мил и искрен човек.

– Аз… Време е да се връщам на работа. – Тя дръпна ръце от масата и ги тикна в джобовете си, а по лицето ѝ проли­ча, че тъкмо си е спомнила нещо. – Медальонът. Измъкна от джоба си сребърна верижка и я поднесе към него.

– Какво е това?

– Когато се прибрах у дома от болницата, беше сред моите вещи, но не е мой. Според мен е принадлежал на сестра ти.

Джак се намръщи и отвори медальона, но не разпозна­ваше нито него, нито жената на снимката вътре.

– Сигурна ли си?

– Има инициал „С“. – Лайла го задържа върху дланта си, та той да може да види. – Трябва да е на Стефани. Докарали са ни заедно и явно са смесили вещите ни. Канех се да го пратя по пощата, но след като си тук…

– Добре, благодаря. – Джак пое медальона и го тикна в джоба на джинсите си. Не го разпознаваше, но не знаеше наизуст всички бижута, притежавани от Стефани. Може би беше подарък от Хенри и снимката беше на някой негов роднина.

Стана на крака, хвана патериците на Лайла в една ръка и протегна другата, за да ѝ помогне да се надигне от пейката. Тя се поколеба и отново придоби малко засрамен вид, пре­ди да я поеме.

– Оценявам, задето ми отдели пет минути – увери я той, докато вървяха обратно. – И още веднъж, съжалявам за всичко.

Усмивката ѝ беше мимолетна, но очите ѝ останаха топли.

– Всичко е наред. Разбирам защо реагира така. Не бива­ше да идвам на погребението. Все пак съжалявам за сестра ти. Моля те, знай го.

– Знам го. – Настъпи момент на неловко мълчание. Бяха изчистили недоразумението и беше малко вероятно пъти­щата им да се пресекат отново. – Ами, паркирал съм там. – Джак изви палец над рамото си в посока, обратна на кафе­нето. – Грижи се за себе си, Лайла Амбърсън.

Протегна ръка и тя я стисна за кратко.

– Ти също, Джак Фоули.

И после тя закуцука на патериците си и напусна живота му. Джак остана загледан в нея за около секунда, зърна я да потъва сред тълпата от туристи и се обърна, за да отиде до автомобила си.

Беше извървял едва десет метра, когато чу набиване на спирачки и крясъци. Обърна рязко глава, точно навреме, за да види Лайла, просната пред автобус на пътя, преди хората да се струпат около нея и да блокират гледката.

Можете да поръчате тази книга и други ненамалени продукти от Ozone.bg с 5% отстъпка, като ползвате код AZCHETA21Q1 при завършване на поръчката си.