Време за четене: 7 минути

„Рибарят“ от Джон Ланган (изд. „Сиела“, преводач: Надежда Розова) променя облика на съвременната жанрова литература, съчетавайки в себе си космически ужас, фина и изпълнена с меланхолия драма, психологически трилър и някои от най-мрачните елементи от английския и немския фолклор.

Холандският поток се вие нa ceвер от Ню Йорк, сред неизбродимите гори край град Удсток. Мястото предлага идеални условия за риболов… но крие в недрата си неподозирани, дори фантастични загадки. Двама мъже, загубили своите се съпруги, търсят утеха в своето хоби. Те не подозират, че скоро и двамата ще бъдат завлечени към дъното на зловещо и древно сказание, в което сред удавени тайни и прогнили мечти броди една демонична фигура, която местните наричат Der Fischer – същество, изпълняващо човешките желания на твърде висока цена.

Прочетете при нас откъс от романа, станал носител на престижната награда „Брам Стокър“ през 2016г.

Историята на Лоти започвала от времето, преди семей­ството ѝ да напусне родината си. Тя не знаела много за случилото се в Германия, била още дете, пък и на­чалото било още преди раждането на родителите ѝ. След като изслушал историята на Лоти, преподобният Мапъл навързал повечето факти с помощта на посещения в местните музеи и библиотеки, с ровене в архиви, преглед на стари вестници и писма. Макар че мястото, където се случили повечето неща, вече е почти на сто метра под вода, под водохранилището. Сигурно знаете, че водохранилището е от времето на Първата световна война. Преди това тук била долината на река Есо­пъс, в която имало единайсет града и половина. От запад на изток се намирали Бойсвил, Уест Шокан, Шокан, Броудхедс Бридж, Олив Сити, Олив Бридж, Браунс Стейшън, Олив, Олив Бранч, Гленфолд и Уест Хърли. На северозапад от Уест Хърли се издигали половин дузина къщи, които някои хора наричали Гара Хърли, а други – просто Гарата. Мнозина не ги наричали изобщо никак или защото не знаели, че къщите се намират там, или защото ги мислели за част от Уест Хърли. Само че не били. Доколкото успял да схване преподобният, най-напред се появила Гарата, построена няколко десетиле­тия преди заселниците, които наводнили областта в началото на осемнайсети век. По време на строителството на града пла­нината Катскил все още била изцяло индианска територия, без преувеличение. На два пъти племената връхлитали откъм планината и опожарявали Уилтуик. Семействата, основали Гарата, били холандски. Не знам какво ги довело на това мяс­то, знам само, че холандците предпочитали да се заселват по̀ на север по течението на Хъдсън, за да са по-далеч от новите заселници. Загадка е защо тези заселници са нарекли селище­то си Гарата, тъй като железницата щяла да бъде прокарана почти два века след като те започнали да разчистват земята за каменните си къщи. Името може да е свързано с извора, край който издигнали градчето си. Преподобният Мапъл до­пускаше, че търговците и траперите вероятно са използвали мястото като спирка по пътя към Уилтуик.

Тъй или иначе, летописите сочат, че индианците не зака­чали Гарата. Много дълго, чак до четиресетте години на де­ветнайсети век, там не се случвало почти нищо интересно. Другите градове в долината на Есопъс никнели покрай Гара­та. Появили се работилници за щавене на кожи и се превър­нали в проспериращи предприятия – това било най-голямото производство по тези места. Но ето че в един прекрасен летен ден от запад дошъл ездач. На вид не бил нищо особено дори за онова време. Нисък, с черна лъскава коса – малко мазна – и с черна дълга брада, провиснала от брадичката му като евти­на маскировка. Чертите му били деликатни, дори момчешки, поне каквото се виждало от тях под ръба на широкополата му шапка. Бил облечен в черен костюм, побелял от прах след дъл­гото пътуване. Пристигнал с най-обикновена каруца, теглена от един кон, който също не бил нищо забележително – кафяв кон под същата плътна наметка от прах като господаря си. С изключение на колелата на каруцата: те били два пъти по-де­бели и украсени с рисунки. Всъщност това остава донякъ­де неясно. Някои от хората, които срещнали новодошлия на пътя, твърдят, че колелата били обточени с някакви символи, подобни на йероглифи. Други настояват, че били украсени с рисунки, които приличали на букви, ама не били. Език, който прилича на рисунки, или рисунки, които приличат на език: което и от двете да било, всеки, който наблюдавал каруцата достатъчно дълго, бил на мнение, че символите не се движе­ли в унисон с въртенето на колелата. В отговор на поздравите непознатият не казвал много, със сигурност не казал името си. Извикаш ли му „здрасти“, той докосвал ръба на шапката си за поздрав. Ако го попиташ откъде идва, отговарял: „От западните планини“, и толкоз, не обяснявал дали има пред­вид Онеонта, Сиракюз или нещо друго. Английският му не бил много ясен, силен акцент разкривявал говора му, звучал като немски, но имало спор по въпроса. Няколко дни пътувал, пъплел като охлюв дори според тогавашните разбирания. Ня­колко деца от различни градове по пътя зарязвали занимани­ята си и опитвали да надникнат в каруцата между дърветата покрай пътя, но не им провървяло. Всичко било в сандъци и покрито с платно, нищо не било надписано, с изключение на един възголемичък сандък, покрит със същите странни сим­воли като колелата на каруцата. Едно по-храбро момче опи­тало да улучи шапката на непознатия с ябълка, но клонът, на който седяло, се прекършил и оръжието не уцелило. Момчето си счупило ръката. Непознатият, който се движел достатъчно бавно, за да чува доста дълго виковете на момчето, просто ги подминал.

Накрая завил за Гара Хърли. Вече повечето жители на градовете край Есопъс били научили за мъжа в черния кос­тюм. Мнозина от тях можели да го опишат прекрасно, неза­висимо дали са го виждали на живо. Нещо в този човек въз­буждало интереса на хората. Когато непознатият спрял с коня си пред вратата на Корнилиъс Дорт, предположенията, и без­ друго вече в ход, се развихрили. Семейство Дорт били едно от шестте семейства, основали Гарата.

Когато се полагали основите, те били най-заможните, а с времето положението им само се подобрило. Имението на рода Дорт – допускам, че може да се нарече така – е много голямо, както и владенията им във и около областта. Кор­нилиъс ръководел много неща, имал по-малък брат Хенрик, който обаче заминал като млад и повече не се върнал – според официалната версия изчезнал с китоловен кораб. Има порт­рет на Корнилиъс, картина, която и днес виси в сградата на общината в Уилтуик. На млади години той явно бил в близ­ки отношения с един от кметовете дотолкова, че му подарил пристройка към къщата. Не се знае какво получил Корнилиъс в замяна – освен портрета си в общината. Може би това било всичко, но се съмнявам. Портретът не е чак толкова хубав. На него Корнилиъс изглежда малко по-луд, отколкото би му се искало. Очите му са прекалено ококорени, веждите му са извити до средата на челото, което е показателно. Според мен художникът, чието име ми убягва в момента, искал да покаже, че устата на Корнилиъс изглежда волева, но и някак потреп­ва в ъгълчетата, сякаш той всеки момент ще избухне в смях или ще се разплаче. Честно казано, колкото по-дълго гледаш портрета, толкова повече се чудиш как така Корнилиъс не е поръчал да бичуват автора му. Божичко, как се казваше ху­дожникът? А споменах ли косата? Буйната рижа коса, която се спуска като вълна. Господин Грейвс е имал късмет, че Кор­нилиъс Дорт не разбирал много от изкуство.

Защото той бил точно такъв човек. Лично можел да те бичува, ако смята, че си му навредил, а разбирането му за това било доста широко. Никой не го харесвал. Бил суров и недружелюбен, проницателен бизнесмен, който увеличил се­мейното богатство посредством поредица от сделки, с които 84

принудил не едно семейство да напусне земята си. Когато непознатият слязъл от каруцата си и поел към къщата на Корни­лиъс – пеш се движел също толкова бавно, колкото и с кару­цата, – всички наблюдавали, най-вече децата, скрити между дърветата, защото очаквали гостът да осъществи бързо и бо­лезнено запознанство с върха на ботуша на Корнилиъс.

Не станало така обаче, тежката порта се отворила, за да влезе непознатият, но той не изхвърчал навън броени ми­нути по-късно, погнат от Корнилиъс, който да му крещи да си продава вехториите другаде, и това предизвикало всеоб­що учудване.

Можете да поръчате тази книга и други ненамалени продукти от Ozone.bg с 5% отстъпка, като ползвате код azcheta20 при завършване на поръчката си.