Време за четене: 5 минути

„Атон“ от Франческо Фратини (изд. „Лемур Букс“) е криминален роман, изпълнен с мистерия и напрегнато препускане по петите на смъртоносна заплаха за човечеството.

Младата Изабел се впуска в загадъчно изследване на Атон, без да подозира към каква опасност я води нейният нестихващ интерес към легендите и приказните истории за това мистично място. Когато баща ѝ, комисар Филип Дорсел разбира, че животът на дъщеря му е застрашен, също се отправя към красивия гръцки полуостров. Той трябва да използва всички умения, които е натрупал като следовател от Отдела по антитероризъм на френската полиция, за да я защити. Защото зад великолепието и привидния покой на Атон се крие мрачна тайна – смъртоносен вирус, който заплашва да вземе хиляди невинни жертви. Вихрената надпревара с времето преминава през Франция, Гърция, България и Англия и с всеки следващ час съдбата на човечеството става все по-несигурна.

Прочетете откъс от романа при нас.

Расофор означава носещ дрехата след послушни­чеството – монахът е повишен до първата степен на мо­нашеството с ритуал, в който получава тонзура. Няма обети за даване. Просто е необходимо да потвърди своя ангажимент да устоява на отшелническия живот. Игу­менът прави тонзура, като реже малко коса от четири места на главата, с които образува кръст. На монаха се дава външно расо с широки ръкави (на гръцки: rasson, откъдето идва и името расофор) и цилиндрична шапка без периферия, покрита с воал. Черната дреха означава, че вече е мъртъв за света и получава ново име.

Дори и без официални обети, расофорът е морално задължен да следва монашеския живот до края на дните си. Някои остават такива завинаги, без да бъдат повишени до по-високи степени. Николай – вече отец Атанас, стана расофор на 28-го­дишна възраст, след четири години послушничество в манастира на Света Екатерина в Синай, а две години по-късно попита дали може да го преместят в българ­ския Зографски манастир в Атон. Старият монах, който го беше убедил да отиде в Египет, му говори надълго и нашироко за Зографския манастир, където се беше преместил преди няколко месеца, за да прекара послед­ните си земни дни. По-късно, когато научи, че монахът е починал два месеца след пристигането си в Света гора, плака дълго и горестно, защото този човек бе проме­нил и вероятно спасил живота му, а и беше и най-доб­рият човек, когото познаваше. Затова си помисли, че ако е поискал да умре там, значи действително е много специално място.

Получи разрешение от игумена на Зографския ма­настир и през лятото на 2012 година замина за Гърция, уверен, че това ще бъде още една стъпка към пълното изкупление за живота, който бе водил преди.

Днес, пет години по-късно, можеше спокойно да каже, че е направил правилния избор. След първите три го­дини в българския манастир поиска и взе разрешение да се прехвърли в една от многобройните къщи, наре­чени килии, пръснати из целия полуостров. Тук мона­сите живеят в самота или в малки групи от двама или трима, обработват земята и произвеждат ръчно израбо­тени религиозни предмети, които продават на поклон­ниците в пристанището на Карея – столицата на Атон, или на туристите в Уранополи.

Отец Атанас предпочете да живее в самота. Прекар­ваше дните си като се занимаваше с дърворезба. В ма­настира на Света Екатерина го научиха да изработва малки дървени икони. Гордееше се от работата си и от факта, че поклонниците оценяваха неговото изкуство. Оцветяваше ги с бои, които правеше сам от горски пло­дове и треви. Береше ги при сутрешните си разходки. Всеки ден се събуждаше в пет и половина сутринта, казваше си молитвите, закусваше, поливаше градината и после тръгваше на дълги преходи – особено през ля­тото, които често го отвеждаха близо до другите манас­тири. Беше виждал почти всички, поне отвън.

Вече на 35 години, беше успял да запази атлетично телосложение, благодарение на усилените фитнес тре­нировки в миналото и тежкото битие на монах. Не беше много висок, с тъмен тен заради годините, прекарани в Египет, и катраненочерни очи.

Поне два пъти в годината ходеше в руския манастир Св. Пантелеймон. Монасите му даваха дърво за иконите, а в замяна той им носеше горски плодове и билки, които те също използваха за украса. Тази сутрин, докато се разхождаше близо до стръмните скали, нещо го раз­тревожи; нещо, което съзря предния ден, минавайки близо до северното крило на манастира. Натъкна се на странно суетене и необичайно забързани стъпки – не­обичайно за полуострова, където всяко нещо, хората, природата дори, преминаваха през времето бавно, от­мерено, осъзнато. Не и днес. От някакъв камион разто­варваха огромни сандъци и ги пренасяха в манастира. Доставките, които обичайно пристигаха тук, не бяха с такива размери. Помисли, че може би става дума за да­рение на мебели или завивки от някой благодетел.

Но не движенията на монасите, нито размерът на сандъците го смутиха. Имаше нещо друго, което видя и се запечата в съзнанието му, но сега му се изплъзваше. И докато вървеше, ровейки в ума си, на скалата забеляза малко скорпионче да се наслаждава на слънцето. Спря се и го загледа. Ако все още беше в Египет, щеше да бъде по-добре да стои далече от него. Знаеше обаче, че скор­пионите в южната част на Европа не са по-опасни от оса. И изведнъж се сети!

Скорпион! Това е! На врата на един от двамата мо­наси, пренасящи голям сандък, за миг се разкриха гла­вата и две от щипките на татуиран скорпион – яката на расото му явно криеше корема и опашката. Беше само за част от секундата, когато слънцето попадна над ра­менете му. Ясно видя част от рисунката. Досега не мо­жеше да я дешифрира – може би отхвърляше идеята за подобна татуировка по тялото на монах и не съумяваше да асимилира този факт. А дали пък не е била сянка, или някакво петно по кожата… Но сега, гледайки скорпиона върху камъка, осъзна, че не греши. Самият той имаше татуировки по тялото, така че не беше толкова странно и други монаси да са водили бурен живот в миналото си.

Но къде беше виждал такава татуировка на същото място?


Можете да поръчате тази и други книги от Ozone.bg, за много от тях ви очакват отстъпки.